تمامی ارائه دهندگان خدمات هوانوردی (Airline-Aerodrome-Heli operator and …)که از سوی سازمان هواپیمایی کشوری حساب کاربری دریافت کرده اند می توانند مستقیما از طریق سامانه ECCAIRS نسبت به ثبت گزارش های ایمنی اقدام نمایند

ثبت آنلاین گزارش اجباری

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که قبلا حساب کاربری جهت ثبت رویدادهای ایمنی در سامانه ECCAIRS از سوی سازمان هواپیمایی کشوری دریافت ننموده اند می توانند نسبت به ثبت گزارشهای خود در فایل های موجود در بخش گزارش دهی آفلاین اقدام نموده و به دفتر تضمین ایمنی و کیفیت ( safety@cao.ir ) ارسال نمایید

ثبت آفلاین گزارش اجباری