X

سازمان بین المللی هوانوردی (ایکائو)

 ایكائو یا ICAO در تاریخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظیم و امضا پیمان حمل و نقل هوایی مرسوم به پیمان شیكاگو تشكیل گردید. اماموجودیت آن به طور رسمی در سال 1947 اتفاق افتاد و اولین جلسه آن در 6 می 1947تشكیل گردید و در 28 می اعضاء شورا انتخاب گردیدند. دولت ایران نیز در سال 1327هجری شمسی رسماً به پیمان شیكاگو و در نتیجه به ایكائو پیوست. پیمان شیكاگو در 96 ماده تدوین شده و در ضمن آن براصول كلی حقوق بین المللی و هوانوردی از جمله اصل حاكمیت دولت ها بر قلمرو و تابعیت هواپیما تاكید دارد. بر اساس توافق مقر سازمان در مونترال كانادا می باشد.

 

اطمینان از رشد منظم و ایمن هواپیمائی كشوری بین المللی در سراسر جهان

 

تشویق صنعت و طراحی هواپیما برای مقاصد صلح جویانه

 

ترغیب توسعه خطوط هوائی،فرودگاه ها و تسهیلات هوانوردی برای هواپیمائی كشوری بین المللی

 

پاسخ به نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوائی ایمن ،منظم،كارا و با صرفه

 

جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره

 

حفظ حقوق دول عضو و تامین فرصت مساوی برای اعضاء برای برقراری سرویس هوائی بین المللی

 

از بین بردن تبعیض میان كشورهای عضو

 

افزایش ایمنی پروازها در ناوبری بین المللی

 

ارتقاء عمومی همه ابعاد هوانوردی

 

و به طور كلی تعمیم و توسعه كلیه امور پشتیبانی هواپیمائی كشوری بین المللی

ضمایم پیمان شیکاگو، انکس های ICAO ،حاوی مقررات بین المللی هواپیمایی کشوری میباشد که بصورت مقررات توصیه شدهطبق ماده 37 پیمان شیکاگو توسط ICAO تهیه و منتشر میگردد. این ضمایم بطور خلاصه بشرح زیر است :


 • انکس 1-  .حاوی قوانین و مقررات بین المللی در زمینه آموزش و امتحان در موردصدور گواهینامه های خلبانی،مهندسی پرواز و تعمیر و نگهداری هواپیما و گواهینامه هایمربوط به تعمیر و نگهداری وسایل رادیویی و دستگاه های ناوبری و آلات دقیق هواپیما وهمچنین گواهینامه های مراقبت پرواز و عملیات شرکت های هواپیمایی میباشد. (Personnel Licensing)
 • انکس 2-  قواعد و مقررات بین المللی برای خلبانان و کارکنان مراقبت پرواز درزمینه بعضی از نکات که در هوا باید مورد توجه قرار گیرد،میباشد.از جمله این قواعد ومقررات حق تقدم هواپیما ها نسبت به یکدیگر در هواست (Rules Of The Air)
 • انکس 3-  در مورد هواشناسیوحاوی مقررات بین المللی درزمینه هواشناسی هواپیمایی میباشد (Meteorological service For International Air Navigation)
 • انکس 4-  در زمینه نحوه تهیه و انتشار نقشهه ای هواپیمایی می باشد (Aeronautical Charts)
 • انکس 5-  واحد های اندازه گیری مورد استفاده در هواپیمایی کشوری را مشخص کرده است (Units Of Measurement To Be Used in Air and Ground Operations)
 • انکس 6-  مربوط به عملیات هواپیمایی میباشد و در آن مقررات بین المللی مربوط به نحوه کار شرکت های هواپیمایی و نحوه استفاده از هواپیما از لحاظ عملیاتی درج گردیده است . (Operation Of Aircraft-Airplanes) این انکس دارای دو بخش است :

  یک بخش مربوط به عملیات شرکت های هواپیمایی است که در مقابلدریافت وجه بهره برداری مینماید

  بخش دیگرمربوط بهعملیات هواپیمایی میباشد که جنبه خصوصی دارند و مجاز به دریافت وجهی برای حمل بار ومسافر نیستند که به General Ariction معروف هستند

 • انکس 7-  در این انکس مقررات بین المللی ثبت هواپیما ها درج شده و علامت ثبتتخصیص یافته به کشور های مختلف جهان و همچنین مقررات مربوط به نحوه رنگ آمیزی علایم ثبت و شناسایی مشخص شده است. (Aircraft Nationality and Registration Marks)
 • انکس 8-  حاوی مقررات بین المللی ساخت و نگهداری هواپیما می باشد (Airworthiness Of Aircraft)
 • انکس 9-  حاوی مقررات بین المللی در مورد تسهیلات رفت و آمد مسافرین و ترخیص بار مانند مقررات گمرکی و گذرنامه میباشد (Facilitations)
 • انکس 10-  حاوی مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداری دستگاه های ارتباطی وناوبری و رادارو نحوه تهیه و مخابره تلکس های هواپیمایی میباشد. (Telecommunications)
 • انکس 11-  حاوی مقررات مراقبت پرواز (Air Traffic Services)
 • انکس 12-  حاوی مقررات تجسس و نجات میباشد (Search and Rescue)
 • انکس 13- این انکس حاوی استاندارد ها و توصیه های ایکائو برای بررسی سوانح و حوادث بمنظور پیشگیری از تکرار وقوع آن می باشد.
 • انکس 14-  در این انکس خصوصیات فرودگاههای بین المللی از نظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تاکسی رو ها و سایر محموله های فرودگاهی و همچنین مقررات بین المللی احتراز از نصب موانع در فرودگاه ها و نیز حداقل احتیاجات آتش نشانی و بعضی از سایر خدمات فرودگاهی درج شده است (Aerodromes)
 • انکس 15-  حاوی مقررات بین المللی در مورد دریافت بررسی و انتشار اطلاعات هواپیمایی از طریق صدور نوتم و تهیه کتاب (A.I.P کتاب اطلاعات هواپیمایی کشوری می باشد. (Aeronautical Information Services)
 • انکس 16-  حاوی مقررات بین المللی احتراز از صدای نا هنجار هواپیماها(NOISE) واحتراز از آلوده کردن محیط زیست از طریق مواد سمی خروجی از Exhaust موتور میباشد (Environmental Protection)
 • انکس 17-  حاوی مقررات بین المللی در زمینه امنیت هواپیمایی میباشد و هدف آن وضع مقررات درموردهواپیما ربایی و اقدامات خرابکاری درهواپیمایی است (Security)
 • انکس 18-  مقررات بین المللی بسته بندی،انبار کردن و حمل بی خطر کالا های خطرناک (The safe Transport of Dangerous Goods by Air)
 • انکس 19-  تحت عنوانSafety Management به الزامات دولتها در خصوص مدیریت ایمنی و مواردی از قبیل برنامه جامع ایمنی هوانوردی کشور (SSP) ، سیستم مدیریت ایمنی (SMS) و جمع آوری داده های ایمنی، تجزیه و تحلیل و تبادل آنها در صنعت هوانوردی می پردازد.

دفتر مركزی- مونترال كانادا

دفتر مركزي- مونترال كانادا

ICAO Headquarters, MontrealCanada

 • Address: ICAO, External Relations and Public Information Office (EPO) 999 University Street, Montréal, Quebec H3C 5H7, Canada
 • fax: +1 5149546077
 • phone: +1 5149548219
 • SITATEX: YULCAYA
 • internet e-mail: icaohq@icao.int
 • internet home page: http://www.icao.int

مناطق ايكائو

ICAO Regions:

 • AFRICA-INDIAN OCEAN (AFI) REGION;
 • ASIA (ASIA) REGION;
 • CARIBBEAN (CAR) REGION;
 • EUROPEAN (EUR) REGION;
 • MIDDLE EAST (MID) REGION;
 • NORTH AMERICAN (NAM) REGION;
 • NORTH ATLANTIC (NAT) REGION;
 • PACIFIC (PAC) REGION; and
 • SOUTH AMERICAN (SAM) REGION.

دفتر قاهره- خاورميانه

دفتر قاهره- خاورميانه

Middle East (MID) Office

 • Address: ICAO, Middle East Office Egyptian Civil Aviation Complex, Cairo Airport Road, Cairo, Egypt Mail: P.O. Box 85, Cairo Airport Post Office Terminal One, Cairo 11776, Arab Republic of Egypt
 • fax: +20 22674843
 • phone: +20 22674840
 • internet e-mail: icaomid@cairo.icao.int
 • internet home page: http://www.icao.int/mid

دفتر تايلند- آسيا و اقيانوسيه

دفتر تايلند- آسيا و اقيانوسيه

Asia and Pacific (APAC) Office

 • Address: ICAO, Asia and Pacific Office 252/1 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Mail: P.O. Box 11, Samyaek Ladprao, Bangkok 10901, Thailand
 • fax: +66 25378199
 • phone: +66 25378189
 • internet e-mail: icao_apac@bangkok.icao.int
 • internet home page: icao_apac@bangkok.icao.int

دفتر نايروبی- آفريقای شرقی و جنوبی

دفتر نايروبی- آفريقای شرقی و جنوبی

Eastern and Southern African (ESAF) Office

 • Address: ICAO, Eastern and Southern African Office United Nations Accommodation, Limuru Rd., Gigiri, Nairobi, Kenya Mail: P.O. Box 46294, 00100 GPO, Nairobi, Kenya
 • fax: +254 207621092,207623028
 • phone: +254 207622394,207622395,207622396,207622397
 • internet e-mail: icao@icao.unon.org
 • internet home page: http://www.icao.int/esaf

دفتر پاريس

دفتر پاريس

European and North Atlantic (EUR/NAT) Office

 • Address: ICAO, European and North Atlantic Office 3 bis villa Émile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France
 • fax: +33 146418500
 • phone: +33 146418585
 • internet e-mail: icaoeurnat@paris.icao.int
 • internet home page: http://www.paris.icao.int
 • CABLE: ICAOREP
 • SITATEX: PAREUYA
 • AFTN: LFPSYAYU

آمريكای شمالی، مركزی و كارائيب

دفتر آمريكايی شمالی، مركزی و كارائيب

North American, Central American and Caribbean (NACC) Office

 • Address: ICAO,North American, Central American and Caribbean Office Av. Presidente Masaryk No. 29 - 3rd floor Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 México, D.F. Mail: Apartado postal 5-377, C.P. 06500, México, D.F. Mail: 705 Martens, PMB MX34-300/439015, Laredo, Tx. 78041, U.S.
 • fax: +52 5552032757
 • phone: +52 5552503211
 • CABLE: ICAOREP, México
 • internet e-mail: icao_nacc@mexico.icao.int
 • sale of publications e-mail: publications@mexico.icao.int
 • internet home page: http://www.icao.int/nacc

دفتر ليما- آمريكای جنوبی

دفتر ليما- آمريكای جنوبی

South American (SAM) Office

 • Address: ICAO, External Relations and Public Information Office (EPO) 999 University Street, Montréal, Quebec H3C 5H7, Canada
 • fax: +51 16118689
 • phone: +51 16118686
 • SITATEX: LIMCAYA
 • internet e-mail: mail@lima.icao.int
 • internet home page: http://www.lima.icao.int

دفتر داكار- آفريقا واقیانوسیه

دفتر داكار- آفريقا و اقیانوسیه

Western and Central African (WACAF) Office

 • Address: ICAO, Western and Central African Office 15, boulevard de la République, Dakar, Sénégal Mail: Boîte postale 2356, Dakar, Sénégal
 • fax: +221 8236926
 • phone: +221 8399393
 • telex: SG61348
 • ICAOREP SG Cable: ICAOREP, Dakar
 • SITATEX: DKRCAYA
 • internet e-mail: icaodkr@icao.sn
 • internet home page: http://www.icao.int/wacaf