استراتژی ها و سیاست های دستگاه در حوزه دولت الکترونیک

استراتژی ها و سیاست های دستگاه در حوزه دولت الکترونیک

استراتژی ها و سیاست های سازمان در حوزه دولت الکترونیک:

در حوزه دولت الکترونیک در سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی نظارت و حاکمیت بر امور صنعت هوانوردی، استراتژی‌ها و سیاست‌ها عبارت اند از:
  • توسعه سامانه‌های الکترونیکی: ایجاد و بهبود سامانه‌های الکترونیکی برای ارتباط دولت با سایر ارکان نظام و دستگاه های اجرایی، شفافیت بیشتر در امور اداری و ارایه خدمات بهتر به شهروندان و صنعت هوانوردی.
  • تضمین امنیت اطلاعات: اعمال استانداردهای امنیتی برای حفاظت از اطلاعات و داده های صنعت هوانوردی و افزایش اعتماد عمومی به سامانه‌های الکترونیکی.
  • ارتقاء خدمات برخط: ارائه خدمات برخط به کلیه ی ذی نفعان صنعت هوانوردی و شهروندان برای سهولت در دسترسی به اطلاعات و پروسه‌های مرتبط.
  • افزایش شفافیت: ایجاد فرصت برای بررسی آسان‌تر از فعالیت‌ها و تصمیمات گرفته شده در حوزه هوانوردی توسط نهادهای نظارتی و بازرسی.
  • آموزش و آگاهی‌بخشی: ارائه دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی جهت افزایش آگاهی کارکنان و عموم ذی نفعان خدمات سازمان درباره استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مزایای دولت الکترونیک.
  • همکاری با سایر دستگاه‌ها: ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌های دولتی برای ارتقاء خدمات الکترونیکی و بهبود ارتباطات میان سازمان‌ها.
  • مدیریت داده‌ها: ایجاد سیاست‌ها و فرآیندهای مدیریت داده‌ها به منظور استفاده بهینه از اطلاعات موجود و افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم‌گیری‌ها.
  • پیشرفت و بهبود فناوری: پیگیری و به‌روزرسانی فناوری‌های نوین در حوزه دولت الکترونیک برای افزایش کارایی و امکانات سامانه‌های الکترونیکی.