دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به شرکت‌ها و موسسات هوانوردی و اشخاص حقیقی / موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت های طراحی و تولید وسایل پرنده

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: درخواست کننده این مجوز، قبلاً مجوز تاسیس فعالیت گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده و با دریافت این مجوز می تواند فعالیت طراحی و تولید وسایل پرنده از قبیل هواپیما و هلیکوپتر را عملاً شروع کند.

  • شناسه خدمت: 13053021105
  • جزئیات خدمت:

    صدور مجوز فعالیت شرکت های طراحی و تولید وسایل پرنده

صدور مجوز فعالیت شرکت های طراحی و تولید وسایل پرنده
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1(Part 25) درخواست کننده این مجوز، قبلاً مجوز تاسیس فعالیت گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده و با دریافت این مجوز می تواند فعالیت طراحی و تولید وسایل پرنده از قبیل هواپیما و هلیکوپتر را عملاً شروع کند.2000000025 درصد تاییدیه صدور سازمان
2(Part 23-27-29-33) درخواست کننده این مجوز، قبلاً مجوز تاسیس فعالیت گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده و با دریافت این مجوز می تواند فعالیت طراحی و تولید وسایل پرنده از قبیل هواپیما و هلیکوپتر را عملاً شروع کند.16000000025 درصد تاییدیه صدور سازمان

    آرشیو زمانی