دسته‌بندی: نظارت عالیه بر کانال های عرضه و سیستمهای فروش بلیت و بارهوایی / موضوع: نظارت عالیه بر کانال های عرضه و سیستمهای فروش بلیت و بارهوایی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت:

  • شناسه خدمت: 13053024000
  • جزئیات خدمت:

    نظارت عالیه بر کانال های عرضه و سیستمهای فروش بلیت و بارهوایی

    آرشیو زمانی