دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به شرکت‌ها و موسسات هوانوردی و اشخاص حقیقی / موضوع: صدورگواهینامه و مجوزهای پرسنل هوانوردی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: تمامی پرسنل فنی و عملیاتی از قبیل خلبانها، مهندسین پرواز، کنترلرها، متخصصین تعمیر و نگهداری هواپیما و ... لازم است برای فعالیت خود از سازمان هواپیمایی گواهینامه دریافت کرده و طبق مقررات نسبت به تمدید و بروزرسانی آن اقدام نمایند.

  • شناسه خدمت: 13053021107
  • جزئیات خدمت:

    صدورگواهینامه و مجوزهای پرسنل هوانوردی

صدورگواهینامه و مجوزهای پرسنل هوانوردی
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1تمامی پرسنل فنی و عملیاتی از قبیل خلبانها، مهندسین پرواز، کنترلرها، متخصصین تعمیر و نگهداری هواپیما و ... لازم است برای فعالیت خود از سازمان هواپیمایی گواهینامه دریافت کرده و طبق مقررات نسبت به تمدید و بروزرسانی آن اقدام نمایند.480000گواهینامه خلبانی

    آرشیو زمانی