دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به وسایل پرنده و تجهیزات هوانوردی / موضوع: صدور گواهینامه صلاحیت پروازی وسایل پرنده

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: با صدور این گواهینامه، هواپیماها و سایر وسایل پرنده مجوز فعالیت در کشور را خواهند داشت.

  • شناسه خدمت: 13053022102
  • جزئیات خدمت:

    صدور گواهینامه صلاحیت پروازی وسایل پرنده

صدور گواهینامه صلاحیت پروازی وسایل پرنده
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1با صدور این گواهینامه، هواپیماها و سایر وسایل پرنده مجوز فعالیت در کشور را خواهند داشت.480به ازای هرکیلو حداکثر گرم وزن وسیله پرنده

    آرشیو زمانی