دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به شرکت‌ها و موسسات هوانوردی و اشخاص حقیقی / موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات هوانوردی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: شرکتها و موسسات هوانوردی پس از دریافت این مجوز می توانند فعالیت خود را شروع کنند. این موسسات و شرکتها قبلا طی یک درخواست جداگانه مجوز تاسیس خود را گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده اند. و حالا پس از دریافت این مجوز می توانند فعالیت کسب و کار خود را عملا شروع کنند.

  • شناسه خدمت: 13053021100
  • جزئیات خدمت:

    صدور مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات هوانوردی

صدور مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات هوانوردی
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1برای شرکت های هواپیمایی4000000مجوز فعالیت

    آرشیو زمانی