دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به وسایل پرنده و تجهیزات هوانوردی / موضوع: صدور گواهینامه بهره‌برداری از تجهیزات آموزشی شبیه ساز و کمک آموزشی دستگاه های هوانوردی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: با دریافت این گواهینامه، شرکتها و موسسات هوانوردی می توانند از تجهیزات آموزشی شبیه ساز و کمک آموزشی دستگاه های هوانوردی بهره برداری کنند.

  • شناسه خدمت: 13053022101
  • جزئیات خدمت:

    صدور گواهینامه بهره‌برداری از تجهیزات آموزشی شبیه ساز و کمک آموزشی دستگاه های هوانوردی

صدور گواهینامه بهره‌برداری از تجهیزات آموزشی شبیه ساز و کمک آموزشی دستگاه های هوانوردی
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1با دریافت این گواهینامه، شرکتها و موسسات هوانوردی می توانند از تجهیزات آموزشی شبیه ساز و کمک آموزشی دستگاه های هوانوردی بهره برداری کنند.40000000از 200 میلیون تا 400 میلیون حسب مورد

    آرشیو زمانی