دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به وسایل پرنده و تجهیزات هوانوردی / موضوع: صدور گواهینامه های ثبت و تابعیت وسایل پرنده

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: به درخواست مالک برای وسیله پرنده علامت ثبت صادر شده و از آن تاریخ به بعد وسیله پرنده بعنوان یک وسیله ایرانی با این علامت ثبت شناسایی می گردد.

  • شناسه خدمت: 13053022104
  • جزئیات خدمت:

    صدور گواهینامه های ثبت و تابعیت وسایل پرنده

صدور گواهینامه های ثبت و تابعیت وسایل پرنده
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1به درخواست مالک برای وسیله پرنده علامت ثبت صادر شده و از آن تاریخ به بعد وسیله پرنده بعنوان یک وسیله ایرانی با این علامت ثبت شناسایی می گردد.240به ازای هر کیلو گرم حداکثر وزن پرواز وسیله پرنده

    آرشیو زمانی