شنبه, 17 دی 1401 | Article Rating
فراخوان ثبت گزارش دهي ایمنی در سامانه‌ گزارش داوطلبانه ايمني (voluntary report) سازمان هواپیمایی کشوری
 

فراخوان ثبت گزارش دهي ایمنی در سامانه‌ گزارش داوطلبانه ايمني (voluntary report) سازمان هواپیمایی کشوری

سازمان هواپیمایی کشوری در فراخوانی خطاب به مدیران عامل شرکت های هواپیمایی، کارکنان و متخصصان صنعت هواپیمایی کشور، ثبت داوطلبانه گزارش دهي ایمنی در پرتال سازمان را خواستار شد.

در اين فراخوان آمده است: سازمان هواپيمايي كشوري به منظور ارتقاء سطح ايمني در صنعت هوانوردي و براساس آئين نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي) مصوب هيات وزيران به شماره 8742/ت 45067 مورخ 22/1/1399 و ضميمه 19 پيمان شيكاگو و سند 9859 ايكائو اقدام به ارائه شيوه نامه گزارش دهي داوطلبانه ايمني CAD6219 كرده است.

گزارش هاي مذكور شامل رخدادها، خطرات و تهديدهاي بالقوه و بالفعل مرتبط با ايمني هوانوردي است كه در حيطه عمليات پرواز، عمليات فرودگاهي، مديريت ترافيك هوايي، تعمير و نگهداري وسايل پرنده، طراحي و ساخت و مراكز آموزشي است كه توسط عوامل آن مجموعه از طريق سامانه برخط سازمان هواپيمايي كشوري به آدرس ذيل اعلام مي شود:

https://caa.gov.ir/submit-voluntary-report

در اين فرايند امنيت فرد گزارش دهنده تامين شده و نتايج حاصل از بررسي گزارش نيز در سامانه قابل رويت است. 

آرشیو زمانی