گزارش داوطلبانه ايمنی

گزارش داوطلبانه ایمنی

با سپاس از شما برای ارائه گزارش داوطلبانه به سازمان هواپیمایی کشوری؛ هدف اصلی سیستم گزارش دهی داوطلبانه، ارتقا ایمنی از طریق جمع آوری اطلاعاتی است که توسط گزارشهای اجباری قابل جمع آوری نمی باشد. تمامی افراد فعال درصنعت هوانوردی می توانند مواردی که شامل رخداد ها، خطرات و تهدید های بالقوه و بالفعل مرتبط با ایمنی هوانوردی است را گزارش نمایند. در ضمن امنیت فرد گزارش دهنده مطابق با آیین نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی (غیر نظامی) مصوب هیئت محترم وزیران توسط سازمان هواپیمایی کشوری تامین و از گزارش علیه وی استفاده نخواهد شد.

گزارش دهنده محترم در صورتی که قبلا گزارشی را ثبت نموده اید می توانید با وارد کردن کد رهگیری از وضعیت آن مطلع شوید.

از نوشتن هرگونه عبارات و شکل های نامناسب به غیر از حروف فارسی، انگلیسی و اعداد در بخش توضیحات خوددرای نمایید

پر کردن گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.