پنج‌شنبه, 05 بهمن 1396
 

مناقصه انجام خدمات نظافت، آبدارخانه و فضای سبز به شماره س-5-11-96

  • محل انجام مناقصه: سازمان هواپيمايي کشوري
  • مدت زمان انجام مناقصه: 1 سال
  • مهلت ارائه پیشنهادات: 1 سال
  • مهلت تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ چهارشنبه, 18 بهمن 1396 تا تاریخ شنبه, 28 بهمن 1396
  • محل تهیه اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونيک دولت
  • میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • میزان حسن انجام تعهد: 10% مبلغ پيشنهادي

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

  • ساعت و روز بازگشایی پاکات: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ - ۲:۰۰ ب.ظ
  • محل بازگشایی پاکات: سازمان هواپيمايي کشوري
  • برنده مناقصه: شرکت آتي ساز قرن

آرشیو زمانی