دوشنبه, 01 بهمن 1397
 

مناقصه انجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها ، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان هواپیمایی به شماره س/1-11-97

  • محل انجام مناقصه: فرودگاه مهرآباد نرسيده به ترمينال 4 ساختمان هاي سازمان هواپيمايي
  • مدت زمان انجام مناقصه: 1 سال
  • مهلت ارائه پیشنهادات: 1 سال
  • مهلت تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ پنج‌شنبه, 27 دی 1397 تا تاریخ شنبه, 06 بهمن 1397
  • محل تهیه اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونيک دولت
  • میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال , ضمانتنامه بانکي
  • میزان حسن انجام تعهد: ده درصد مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

  • ساعت و روز بازگشایی پاکات: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۲:۰۰ ب.ظ
  • محل بازگشایی پاکات: سازمان هواپيمايي کشوري معاونت توسعه مديريت و منابع
  • برنده مناقصه: شرکت آتي ساز قرن

آرشیو زمانی