سه‌شنبه, 25 بهمن 1401
 

نصب، راه اندازی و پشتیبانی مرکز عملیات شبکه (NOC)

  • محل انجام مناقصه: سازمان هواپیمایی کشوری
  • مدت زمان انجام مناقصه: 2001003027000001
  • مهلت ارائه پیشنهادات: 2001003027000001
  • مهلت تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ پنج‌شنبه, 04 اسفند 1401 تا تاریخ
  • محل تهیه اسناد مناقصه: درگاه سامانه ستاد ایران
  • میزان سپرده شرکت در مناقصه: 1900000000

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

  • ساعت و روز بازگشایی پاکات: 1401/12/16
  • محل بازگشایی پاکات: سازمان هواپیمایی کشوری
فایل های پیوست

آرشیو زمانی