شنبه, 07 بهمن 1402
 

خرید،نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی تجهیزات ذخیره سازی و پشتیبان گیری

  • محل انجام مناقصه: سازمان هواپیمایی کشوری
  • مدت زمان انجام مناقصه: 2001003027000002
  • مهلت ارائه پیشنهادات: 2001003027000002
  • محل تهیه اسناد مناقصه: درگاه سامانه ستاد ایران

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

  • ساعت و روز بازگشایی پاکات: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
  • محل بازگشایی پاکات: سازمان هواپیمایی کشوری
فایل های پیوست

آرشیو زمانی