شنبه, 08 مهر 1402
امور بانوان
تجلیل از ناشنوای سازمان هواپیمایی کشوری
 

تجلیل از ناشنوای سازمان هواپیمایی کشوری

در سالروز گرامی داشت روز جهانی ناشنوایان از ناشنوای سازمان هواپیمایی کشوری تجلیل شد. گفتنی است، صبح امروز هشتم مهرماه روز جهانی ناشنوایان، دستیار ویژه ریاست سازمان به همراه مشاور امور زنان و...

در سالروز گرامی داشت روز جهانی ناشنوایان از ناشنوای سازمان هواپیمایی کشوری تجلیل شد.

گفتنی است، صبح امروز هشتم مهرماه روز جهانی ناشنوایان، دستیار ویژه ریاست سازمان به همراه مشاور امور زنان و خانواده سازمان هواپیمایی کشوری از سرکار خانم تربیت، تنها ناشنوای این سازمان تقدیر کرد.

 

 

تصاویر
image_0

آرشیو زمانی