چهارشنبه, 02 اسفند 1402
سازمان
رزمایش پدافند زیستی فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در صنعت حمل و نقل هوایی است
 

رزمایش پدافند زیستی فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در صنعت حمل و نقل هوایی است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری برگزاری رزمایش پدافند زیستی فرصتی مناسب برای شناسایی نقاط قوت و ضعف  در تمامی بخش ها وارتقا توان کنترل برتمامی امور در صنعت حمل ونقل هوایی است.

کاپیتان محمد محمدی بخش در رزمایش پدافند زیستی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز که صبح امروز برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهارداشت: برگزاری رزمایش فرصتی مناسب برای شناسایی نقاط ضعف و قوت در تمامی بخش ها وارتقا توان کنترل برتمامی امور در صنعت است.
وی افزود: برگزاری رزمایش آمادگی درست و به هنگام برای مقابله بهتر با بحران ها را به ما آموزش می دهد و مصداق این امر برگزاری رزمایش زیستی در سال های گذشته است که توانست آمادگی صنعت حمل ونقل هوایی در زمان ویروس کرونا را افزایش دهد.
کاپیتان محمدی بخش با بیان اینکه تجربه برگزاری اینگونه رزمایش ها نشان دهنده هوشیاری هر مجموعه است،  خاطرنشان کرد: برگزاری رزمایش یک پله ما را از دیگر سطوح ارتقا می دهد و امیدواریم نتیجه و عملکرد این رزمایش به عنوان یک دستورالعمل برای دیگر فرودگاههای سراسر کشور جمع بندی و ارسال و ابلاغ شود.

تصاویر

آرشیو زمانی