دوشنبه, 08 خرداد 1402
امور بانوان
برگزاري مشاوره فردي به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی در سازمان هواپيمايي كشوري
 

برگزاري مشاوره فردي به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی در سازمان هواپيمايي كشوري

دومين جلسه مشاوره فردي براي بانوان شاغل در سازمان هواپيمايي كشوري به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی با حضور دكتر مجيد صفاري نيا عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور و رئيس انجمن روانشناسي اجتماعي ايران برگزار...

دومين جلسه مشاوره فردي براي بانوان شاغل در سازمان هواپيمايي كشوري به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی با حضور دكتر مجيد صفاري نيا عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور و رئيس انجمن روانشناسي اجتماعي ايران برگزار شد.

سعيده فرجي مشاور رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در امور بانوان در خصوص ضرورت برگزاري جلسات مشاوره فردي براي كارمندان گفت: در دنياي امروز با توجه به كاهش نقش اثر بخشي خانواده ها نسبت به گذشته در آرامش بخشي افراد همچنين مشكلات اقتصادي، مشكلات خانوادگي، بحران هاي اجتماعي و ... برگزاري دوره هاي مشاوره روانشناسي امري ضروري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: از طرفي در سازمان ها و محيط كاري افراد به دلايل مختلف از جمله مسائل مختلف مديريتي، فشار كار، عدالت توزيعي و رويه اي، به نوعي شاهد ادراك نابرابري، بي عدالتي و استرس  در بين كاركنان هستيم. برهمين اساس سازمان ها براي كاهش و يا رفع اين مشكلات نسبت به ارائه خدمات مشاوره در بين كارمندان اقدام مي كنند.

فرجي تصريح كرد: در اين راستا سازمان هواپيمايي كشوري به منظور بهسازي فرايند روانشناختي، ايجاد احساس آرامش، تلاش براي موفقيت شغلي، خانوادگي و همچنين ارتباط موثر با ديگران، به برگزاري ارائه خدمات مشاوره فردي براي كاركنان اقدام كرد.

تصاویر
image_0image_1image_2

آرشیو زمانی