دوشنبه, 16 بهمن 1402
سازمان
جلسه معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
 

جلسه معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

جلسه معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، صبح امروز هادیانفر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان و مدیران معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در بازدیدی از سازمان هواپیمایی کشوری با رئیس و معاونان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری دیدار و گفتگو کردند. 
در این جلسه کاپیتان محمدی بخش گزارش مبسوطی از اقدامات و فعالیت‌ها و همچنین برنامه‌های پیش‌روی سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کرد.

تصاویر

آرشیو زمانی