یکشنبه, 05 آذر 1402
امور بانوان
کارگاه آموزشی تعادل بین کار و زندگی در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد
 

کارگاه آموزشی تعادل بین کار و زندگی در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد

صبح امروز کارگاه آموزشی با موضوع " تعادل بین کار و زندگی "با سخنرانی دکتر مجید صفاری نیا رئیس انجمن روان شناسی اجتماعی در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد. گفتنی است؛ کارگاه آموزشی مذکور ...

صبح امروز کارگاه آموزشی با موضوع " تعادل بین کار و زندگی "با سخنرانی دکتر مجید صفاری نیا رئیس انجمن روان شناسی اجتماعی در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.

گفتنی است؛ کارگاه آموزشی مذکور به همت مشاور امور زنان و خانواده سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.

تصاویر
image_0image_1

آرشیو زمانی