چهارشنبه, 01 شهریور 1402
امور بانوان
تقدير از رئيس امور پزشكي هوايي سازمان هواپيمايي كشوري
 

تقدير از رئيس امور پزشكي هوايي سازمان هواپيمايي كشوري

به مناسبت بزرگداشت روز پزشك از خانم دكتر زهرا صالحيان رئيس امور پزشكي هوايي سازمان هواپيمايي كشوري با حضور معاون توسعه مديريت و منابع، مديركل حوزه رياست و روابط عمومي و مشاور زنان و خانواده...

به مناسبت بزرگداشت روز پزشك از خانم دكتر زهرا صالحيان رئيس امور پزشكي هوايي سازمان هواپيمايي كشوري با حضور معاون توسعه مديريت و منابع، مديركل حوزه رياست و روابط عمومي و مشاور زنان و خانواده سازمان تقدير شد.

 

تصاویر
image_0

آرشیو زمانی