سه‌شنبه, 29 اسفند 1402
سازمان
صدوربیش از ۱۸هزار مجوز پروازی برای عمليات نوروز۱۴۰۳
 

صدوربیش از ۱۸هزار مجوز پروازی برای عمليات نوروز۱۴۰۳

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از صدوربیش از ۱۸هزار مجوز پروازی برای عمليات نوروز۱۴۰۳ تاکنون خبر داد.

جعفریازرلو گفت: از اين تعداد مجوز صادر شده ۸۹۲ مجوز فوق العاده علی‌رغم پروازهای برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی، برای پروازهای داخلی در ایام نوروز صادر شده است.
وی افزود: در صورت افزایش تقاضای سفر و درخواست شرکت‌های هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری با صدور مجوز پروازهای فوق‌العاده در طول ایام نوروز موافقت خواهد کرد.

تصاویر

آرشیو زمانی