دوشنبه, 08 آبان 1402
امور ایثارگران
بازدید از تعدادی از خانواده های ایثارگران سازمان هواپیمایی کشوری از پارک هوافضای سپاه
 

بازدید از تعدادی از خانواده های ایثارگران سازمان هواپیمایی کشوری از پارک هوافضای سپاه

بازدید از تعدادی از خانواده های ایثارگران سازمان هواپیمایی کشوری از پارک هوافضای سپاه

بازدید از تعدادی از خانواده های ایثارگران سازمان هواپیمایی کشوری از پارک هوافضای سپاه

تصاویر
image_0image_1image_2image_3image_4image_5image_6

آرشیو زمانی