عکس

گزارش تصویری از مرکز کنترل و مدیریت پروازهای نوروزی

image_0image_1image_2image_3image_4image_5image_6