آرشیو مدیران سازمان

عليرضا شيرمحمدی

اطلاعات فردی:


عليرضا شيرمحمدی

جایگاه سازمانی : مدیرکل دفتر مرکزی حراست

تحصیلات :

فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه امام حسین سال 1399-1401

سابقه کاری :

امور حراستی و امنیتی 1375 تاکنون

ایمیل سازمانی:

a-shirmohamadi@caa.gov.ir

تلفن ها:

02144659105 ,

دورنگار:

02166036741