سه‌شنبه, 05 دی 1402 | Article Rating
توصیه به مسافران پروازها
 

توصیه به مسافران پروازها

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌های تهران گفت: مطابق ماده ۲-۵ آیین‌نامه حقوق مسافر، شرکت‌های هواپیمایی موظف‌اند به تکالیف مندرج در این آیین نامه عمل کرده و مسافران نیز با اطلاع از نحوه برخورداری از حقوق خود در مواقع تأخیر یا لغو پروازی مطالبات خود را از مجاری قانونی مانند دفاتر شرکت‌های هواپیمایی و سایت سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کنند.

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌های تهران گفت: مطابق ماده ۲-۵ آیین‌نامه حقوق مسافر، شرکت‌های هواپیمایی موظف‌اند به تکالیف مندرج در این آیین نامه عمل کرده و مسافران نیز با اطلاع از نحوه برخورداری از حقوق خود در مواقع تأخیر یا لغو پروازی مطالبات خود را از مجاری قانونی مانند دفاتر شرکت‌های هواپیمایی و سایت سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کنند. 

عباس فرزادنیا اظهارداشت: پیاده نشدن از کابین هواپیما در اعتراض به تأخیر پروازها به منظور مطالبه حقوق خود از شرکت‌های هواپیمایی منجر به تضییع حقوق دیگر مسافران شده و اخلال در نظم سایر پروازها را به دنبال خواهد داشت و از آنجا که در این ایام با افزایش در تعداد پروازها مواجه هستیم بنابراین عدم تخلیه هواپیما منجر به تاخیر انعکاسی در سایر پروازها خواهد شد.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر آئین نامه حقوق مسافر تکالیف شرکت‌های هواپیمایی و مسافران را در زمان بروز تاخیر و یا لغو پروازها مورد تصریح قرار داده  و شرکت‌های هواپیمایی را موظف کرده برابر آئین نامه حقوق مسافر در این گونه مواقع خدمات لازم را به مسافران ارائه کنند. 

فرزادنیا.تاکید کرد: چنانچه مسافران نسبت به تاخیر یا لغو پروازها شکایتی داشته باشند می‌توانند مراتب را از طریق سامانه حقوق مسافر در پورتال سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی caa.gov.ir جهت رسیدگی،  منعکس و مورد پیگیری قرار دهند.

فایل های پیوست

آرشیو زمانی