چهارشنبه, 01 بهمن 1399
 

مناقصه انجام خدمات نظافت آبدارخانه ها فضای سبز نگهداری تاسیسات م مخابرات ساختمان های سازمان به شماره س/1/11/99

  • محل انجام مناقصه: سازمان هواپیمایی کشوری
  • مدت زمان انجام مناقصه: 1 سال
  • مهلت ارائه پیشنهادات: 1 سال
  • مهلت تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ یکشنبه, 26 بهمن 1399 تا تاریخ سه‌شنبه, 05 اسفند 1399
  • محل تهیه اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک
  • میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • میزان حسن انجام تعهد: 10% مبلغ پیشنهادی

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

  • ساعت و روز بازگشایی پاکات: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۱:۰۰ ب.ظ
  • محل بازگشایی پاکات: دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع
  • برنده مناقصه: شرکت آتي ساز قرن
فایل های پیوست

آرشیو زمانی