دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به شرکت‌ها و موسسات هوانوردی و اشخاص حقیقی / موضوع: صدور گواهینامه عملیاتی شرکت ها و موسسات هوانوردی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: شرکتها و موسسات هوانوردی پس از دریافت این گواهینامه می توانند فعالیت عملیاتی خود را آغاز کند.

  • شناسه خدمت: 13053021103
  • جزئیات خدمت:

    صدور گواهینامه عملیاتی شرکت ها و موسسات هوانوردی

صدور گواهینامه عملیاتی شرکت ها و موسسات هوانوردی
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1برای شرکت ها تا دو نوع هواپیمای باری و مسافربری50000000-
2برای شرکت ها با بیش از دو نوع هواپیمای مسافربری60000000-
3برای شرکت ها با بیش از دو نوع هواپیمای باری40000000-

    آرشیو زمانی