دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به وسایل پرنده و تجهیزات هوانوردی / موضوع: صدور تاییدیه ترخیص گمرکی وسایل پرنده، موتور، قطعات و تجهیزات هوانوردی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: شرکتها و موسسات هوانوردی برای رفع نیازهای خود می توانند پس از تایید سازمان هواپیمایی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند. این کار برای جلوگیری از قاچاق کالا به کشور می باشد.

  • شناسه خدمت: 13053022100
  • جزئیات خدمت:

    صدور تاییدیه ترخیص گمرکی وسایل پرنده، موتور، قطعات و تجهیزات هوانوردی

صدور تاییدیه ترخیص گمرکی وسایل پرنده، موتور، قطعات و تجهیزات هوانوردی
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1تاییدیه سازمان هواپیمایی--

    آرشیو زمانی