دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به شرکت‌ها و موسسات هوانوردی و اشخاص حقیقی / موضوع: صدور مجوز فعالیت هوانوردی به اشخاص حقیقی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: برای افراد حقیقی که می خواهند در زمینه هوانوردی فعالیت شخصی داشته باشند لازم است تا از این طریق مجوز لازم را دریافت کنند. مثل داشتن پهپاد برای استفاده شخصی.

  • شناسه خدمت: 13053021106
  • جزئیات خدمت:

    صدور مجوز فعالیت هوانوردی به اشخاص حقیقی

صدور مجوز فعالیت هوانوردی به اشخاص حقیقی
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1مجوز آژانس4000000مجوز

    آرشیو زمانی