دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به شرکت‌ها و موسسات هوانوردی و اشخاص حقیقی / موضوع: صدور پروانه بهره برداری شرکت های هواپیمایی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: شرکتها ی هواپیمایی پس از دریافت پروانه بهره برداری می توانند فعالیت خود (انجام پرواز) را شروع کنند. این شرکتها قبلا طی یک درخواست جداگانه مجوز تاسیس خود را گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده اند. و حالا پس از دریافت این پروانه می توانند فعالیت کسب و کار خود را عملا شروع کنند.

  • شناسه خدمت: 13053021102
  • جزئیات خدمت:

    صدور پروانه بهره برداری شرکت های هواپیمایی

صدور پروانه بهره برداری شرکت های هواپیمایی
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1موافقت اصولی20000000صدور پروانه
2پروانه بهره برداری4000000صدور پروانه

    آرشیو زمانی