دسته‌بندی: صدور مجوز فعالیت مراکز آموزش هوانوردی / موضوع: صدور مجوز فعالیت مراکز آموزشی هوانوردی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: پس از صدور این مجوز مرکز آموزشی هوانوردی می تواند فعالیت خود در زمینه آموزش هوانوردی را شروع کند.

  • شناسه خدمت: 18083023000
  • جزئیات خدمت:

    صدور مجوز فعالیت مراکز آموزشی هوانوردی

صدور مجوز فعالیت مراکز آموزشی هوانوردی
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1هزینه صدور6000000-

    آرشیو زمانی