X

خدمات سازمان

دسته‌بندی: پرسنل هوانوردی / موضوع: صدور گواهینامه پرسنل مراقبت پرواز، دیسپچ، تجهیزات زمینی فرودگاهی و رسته فنی و مهندسی فرودگاهی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

اطلاعیه‌های خدمت:

اطلاعات خدمت:

  • شناسه خدمت: 13052057113
  • شرح خدمت:

    صدور گواهینامه پرسنل مراقبت پرواز، دیسپچ، تجهیزات زمینی فرودگاهی و رسته فنی و مهندسی فرودگاهی

صدور گواهینامه پرسنل مراقبت پرواز، دیسپچ، تجهیزات زمینی فرودگاهی و رسته فنی و مهندسی فرودگاهی
بهای خدمات در سال 1400 ارقام به ده هزار ریال (هزار تومان) ، شرح خدمات آزمون کتبی آزمون شفاهی (مصاحبه) آزمون عملی پروازی آزمون عملی غیر پروازی صدور گواهینامه جمع
صدور گواهینامه مراقبت پرواز، دیسپچ، تجهیزات زمینی فرودگاهی و رسته فنی و مهندسی فرودگاهی- كلیه مراحل 160 - - 80 80 320

ثبت امتیاز