چهارشنبه, 18 مرداد 1402
امور بانوان
تقدير مشاور امور بانوان و خانواده وزارت راه و شهرسازي از كاپيتان محمدي بخش
 

تقدير مشاور امور بانوان و خانواده وزارت راه و شهرسازي از كاپيتان محمدي بخش

سيده انسيه سيدجوادي مشاور امور بانوان و خانواده وزارت راه و شهرسازي در نامه اي از كاپيتان محمد محمدي بخش رئيس سازمان هواپيمايي كشوري به مناسبت مديريت معنوي و تلاش هاي صورت گرفته در ارائه خدمات شايسته...

سيده انسيه سيدجوادي مشاور امور بانوان و خانواده وزارت راه و شهرسازي در نامه اي از كاپيتان محمد محمدي بخش رئيس سازمان هواپيمايي كشوري به مناسبت مديريت معنوي و تلاش هاي صورت گرفته در ارائه خدمات شايسته در برگزاري باشكوه حج ابراهيمي تقدير كرد.

تصاویر

آرشیو زمانی