دوشنبه, 23 بهمن 1402
سازمان
اعزام کارشناسان بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به محل حادثه هواپیمایی آموزشی هما
 

اعزام کارشناسان بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به محل حادثه هواپیمایی آموزشی هما

.

 

به دنبال خروج از باند هواپیمای آموزشی مرکز آموزش خلبانی هما، کارشناسان بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، صبح امروز یکی از دانشجویان خلبانی مرکز آموزش خلبانی هما، پس از مراجعه به فرودگاه پیام و ارزیابی و همچنین انجام چندین نشست و برخاست به همراه معلم خلبان، مجاز به انجام اولین پرواز تنهای خود(سولو) می شود.
وی در اولین پرواز تنهای خود در ساعت ۹:۴۵ صبح موفق به فرود در باند ۳۰ فرودگاه پیام می شود اما پس از فرود، هواپیما از باند خارج شده و متوقف می شود، دانشجو به سلامت از هواپیما پیاده شده اما هواپیما دچار خسارت شده است.

تصاویر

آرشیو زمانی