چهارشنبه, 18 بهمن 1402
سازمان
صدور ۹۳ مجوز پرواز فوق العاده برای مسیرهای پروازی منتهی به مشهد مقدس
 

صدور ۹۳ مجوز پرواز فوق العاده برای مسیرهای پروازی منتهی به مشهد مقدس

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور ۹۳ مجوز پرواز فوق العاده برای شرکت های هواپیمایی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در مسیرهای پروازی منتهی به مشهد مقدس خبرداد.

رضا صدیق نیا گفت: به مناسبت فرارسیدن عید مبعث و تعطیلی روز ۲۲ بهمن ماه برای مسیرهای پروازی منتهی به مشهد، علاوه بر  ۵۷۱ مجوز پرواز برنامه ای صادر شده در اول فصل پروازی برای شرکت های هواپیمایی در بازه زمانی  ۱۸ تا ۲۳ بهمن، به دنبال افزایش تقاضا و کنترل نرخ های مسير های مذکور، تعداد ۹۳ مجوز پرواز فوق‌العاده نیز برای شرکت های هواپیمایی صادر شد.
وی با بیان اينکه عمده مجوزهای فوق العاده صادر شده برروی هواپیماهای بدنه بزرگ و متوسط صورت گرفته است، افزود: بازار مسیر مذکور بررسی و مورد پایش قرار گرفته و چنانچه  صندلی بیشتری مورد نیاز باشد، هماهنگی‌های‌لازم با شرکتهای هواپیمایی برای برقراری پروازهای بیشتر بمنظور پاسخگویی حداکثری به تقاضاها صادر خواهد شد.

تصاویر

آرشیو زمانی