چهارشنبه, 18 بهمن 1402
سازمان
سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد
 

سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد

مرتضی دهقان به سمت سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، صبح امروز در پی حکمی از سوی کاپیتان محمد محمدی بخش مرتضی دهقان به سمت سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.
در مراسم تودیع و معارفه معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از زحمات حسن خوشخو قدردانی شد.
گفتنی است، حسن خوشخو به سمت مشاور رئیس سازمان در هوانوردی و امور بین الملل منصوب شد.

تصاویر

آرشیو زمانی