X
جمعه، 19 شهریور 1400 | Article Rating
آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان
 

آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان

لیست آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا (PCR) برای تمامی مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان به استثناء پروازهای مسیرکشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می گردد.

• آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک-تهران
• آزمایشگاه پارس طب – تهران
• آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد-تهران
• آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش _ تهران ( اتوبان همت غرب )
• آزمایشگاه بیمارستان پارس _ تهران ( بلوار کشاورز )
• آزمایشگاه بیمارستان رسالت _تهران ( سید خندان )
• آزمایشگاه بیمارستان دی _تهران ( خیابان ولیعصر )
• آزمایشگاه آرمین _ تهران ( مطهری )
• آزمایشگاه درمانگاه یاس (نازی آباد)- (تهران)
• آزمایشگاه دنا – ( تهران )
• آزمایشگاه کیوان-(تهران)
• آزمایشگاه سما-(تهران)
• آزمایشگاه تهران لب-(تهران)
• آزمایشگاه تهران طب –(تهران)
• آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد _نجم آبادی –(تهران)
• آزمایشگاه رازی-(کرج)
• آزمایشگاه جهان-(کرج)
• آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد-(کرج)
• آزمایشگاه پارس ژنوم –(کرج)
• آزمایشگاه دنا-(کرج)
• آزمایشگاه بهار-(نظرآباد-هشتگرد)
• آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی-(ورامین)
• آزمایشگاه پاتوبیولوزی و ژنتیک آینده-(ورامین)
• آزمایشگاه دکتر اکبر زاده -( مشهد)
• آزمایشگاه نیکان -( مشهد )
• آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد-( مشهد)
• آزمایشگاه ایران-(مشهد)
• آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل- ( اصفهان)
• آزمایشگاه پارک-(اصفهان)
• آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر –( اصفهان )
• آزمایشگاه پیوند –(شیراز)
• آزمایشگاه سینا-(شیراز)
• آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس- ( رشت )
• آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی- (رشت)
• آزمایشگاه جم-(رشت)
• آزمایشگاه فرزان- ( همدان )
• آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان -(اراک)
• آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند-(اراک)
• آزمایشگاه بوعلی-(زنجان)
• آزمایشگاه فجر -(ساری)
• آزمایشگاه سلام -(تبریز)
• آزمایشگاه بوعلی -(قم)
• آزمایشگاه دکتر دبیری -(کرمان)
• آزمایشگاه هراز آمل- (آمل)
• آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل-(آمل)
• آزمایشگاه دکتر شهریار علیزاده-(گرگان)
• آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بیژن هدایتی-(قائمشهر)
• آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس-(چالوس)
• آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آوین( ژنتیک امام علی ) –(یزد)
• آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام-(کاشان)
• آزمایشگاه پاستور-(سنندج)
• آزمایشگاه دکتر حسینی نسب-(سنندج)
• آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان دکتر بسکی –(گنبد کاووس)
• آزمایشگاه پاتوبیولوژی نانو-(ارومیه)
• آزمایشگاه ماهان ارومیه-(ارومیه)
• آزمایشگاه خاتم (قزوین)
• آزمایشگاه نوین (زاهدان)
 ضمنا تمامی مامورین دولتی جهت ماموریت خارج از کشور (به تمامی مسیرهای خارجی به استثنای مسیر چین)، می بایست تست PCR خود را در "آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران" انجام دهند.

 تنها آزمایشگاه مورد تائید برای پروازهای مسیر کشور چین جهت انجام تست کرونا (PCR) و آنتی بادی های سرمی کووید 19 "آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)" می باشد.

 برای کلیه مسافرین در مسیر باز گشت از ایران به سایر مقاصد دارا بودن گواهی منفی تست (PCR) از آزمایشگاه های مورد تائید در کشور مقصد با اعتبار 96 ساعت الزامی است.(به استثنای کشور چین که 48 ساعت میباشد.)

تصاویر
  • آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: