عکس

گزارش تصویری از مراسم افتتاح باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد

image_0image_1image_2image_3image_4image_5image_6image_7image_8image_9image_10image_11image_12image_13image_14image_15image_16image_17image_18