عکس

بازديد رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از آشیانه تعمیرات تخصصی شرکت هواپیمایی آتا در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

image_0image_1image_2image_3image_4image_5image_6image_7image_8image_9