صدور تاییدیه ترخیص گمرکی وسایل پرنده، موتور، قطعات و تجهیزات هوانوردی

بازرگانان و شرکت های فعال در زمینه واردات تجهیزات و ادوات هوانوردی ، پس از ورود کالا به ایران و تحویل به گمرک ، می بایست اجازه ترخیص کالای خود را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند.

اطلاعات کالای مورد نظر از طریق سامانه جامع تجارت به منظور دریافت مجوز ترخیص کالا به سازمان هواپیمایی کشوری می رسد. در سازمان هواپیمایی کشوری پس از ارجاع درخواست به واحدهای تخصصی ذیربط و دریافت نقطه نظرات کارشناسی ایشان، نتیجه در سامانه جامع تجارت ثبت و به دست گمرک می رسد.

کلیه کالاهای مرتبط با صنعت هوانوردی که در لیست کالاهای اعلام شده توسط وزارت صمت ، مرجع استعلام آنها سازمان هواپیمایی کشوری انتخاب شده است.

یک سامانه بین المللی است که توسط WTO به اجرا درآمده است. در این سامانه تمام کالاها بر اساس یک کد 8 تا 10 رقمی در کشورها طبقه بندی شده که 4 تا 6 رقم اول بین کشورهای عضو مشترک است و 2 تا 4 رقم بعدی بر اساس فضای طبقه بندی کالاهای کشورها می تواند متفاوت باشد.

مدت زمان دریافت تاییدیه بسته به نوع کاملا متفاوت است ولی به طور متوسط 14 روز طول می کشد.