آرشیو مدیران سازمان

جعفر یازرلو

اطلاعات فردی:


جعفر یازرلو

جایگاه سازمانی : سخنگوی سازمان

تحصیلات :

فارغ التحصيلي كارشناسي روانشناسي باليني از دانشگاه علامه طباطبايي در سال 1379

سابقه کاری :

شاغل در صدا و سيماي مركز گلستان از سال 80 تا 83 كارمند رسمي وزارت كشور از 1/1/1381 كارشناس دفتر امور اجتماعي تا سال 1386 در وزارت كشور كارشناس روابط عمومي از سال 86 تا 89 كارشناس ارشد دفتر سواحل از سال 1390 تا 1394 كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه آزاد تهران- شمال 1392-1394 حضور در تلويزيون و گويندگي خبر از سال 1383 تا 1401 ماموريت به سازمان صدا و سيما از وزارت كشور از سال 1394 تا 1401 سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از سال 1401 تاكنون مشاور رئيس سازمان هواپيمايي كشوري

ایمیل سازمانی:

j-yazarloo@caa.gov.ir

تلفن ها:

02166025112 ,

دورنگار:

02166048008