آرشیو مدیران سازمان

موسي خسروي

اطلاعات فردی:


موسي خسروي

جایگاه سازمانی : مدیرکل حوزه رياست و روابط عمومي

تحصیلات :

مهندسی برق و الکترونیک هواپیما از دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1378

سابقه کاری :

مسئول حراست و مشاور امور بین الملل شرکت خدمات هوایی پارس 1394-1401

ایمیل سازمانی:

m-khosravi@caa.gov.ir

تلفن ها:

02144661866 ,

دورنگار:

02144662066