آرشیو مدیران سازمان

جواد رحمانی

اطلاعات فردی:


جواد رحمانی

جایگاه سازمانی : معاون توسعه مدیریت و منابع

تحصیلات :

کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی در سپاه گرایش ارزشیابی عملکرد منابع انسانی در دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین- اردیبهشت ماه 1395

سابقه کاری :

معاونت نیروی انسانی سپاه از سال 1378 تا 1401 معاونت توسعه مدیریت و منابع از سال 1401 تا اکنون

ایمیل سازمانی:

j-rahmani@caa.gov.ir

تلفن ها:

02166078734 ,

دورنگار:

02166078734