چهارشنبه, 26 اردیبهشت 1403 | Article Rating
سامانه جدیدگزارش دهی داوطلبانه ایمنی سازمان هواپیمایی کشوری به روزرسانی شد
 

سامانه جدیدگزارش دهی داوطلبانه ایمنی سازمان هواپیمایی کشوری به روزرسانی شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از به روزرسانی سامانه جدیدگزارش دهی داوطلبانه ایمنی بر روی پرتال این سازمان خبرداد.

جعفریازرلو اظهارداشت: با توجه به مقررات بین المللی ایکائو و مقررات و شیوه نامه های مصوب سازمان  هواپیمایی کشوری، علاوه بر گزارش های اجباري ایمنی، باید سيستم گزارش داوطلبانه  ایمنی براي شناسايي خطرات و شرايط نا امن و خطراتي كه هنوز باعث بروز حادثه نشده، ايجاد شود. 
وی افزود: در این راستا سامانه جدیدگزارش دهی داوطلبانه ایمنی به آدرسhttps://voluntary.cao.ir/    به منظور ارتقای سطح ایمنی صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی ایران بروزرسانی شد و تمامی افراد جامعه به ویژه فعالان صنعت هوانوردی می توانند مواردی از جمله رخداد‌ها، خطرات و تهدیدهای بالقوه و بالفعل مرتبط با ایمنی هوانوردی را در این سامانه گزارش دهند.
یازرلو تصریح کرد: در این سامانه امنیت اطلاعات فردی گزارش دهنده، مطابق با آئین نامه مصوب هیئت وزیران، توسط سازمان هواپیمایی کشوری تامین و از گزارش ارسالی علیه وی استفاده نخواهد شد.

 

فایل های پیوست

آرشیو زمانی