X
(آرشیو ماه آبان 1396)
1396/08/01
با توجه به ضرورت استفاده از ارزیابان زبان انگلیسی در دفترگواهینامه ها، آموزش و امور پزشكی سازمان هواپیمایی كشوری از كلیه متقاضیان دعوت بعمل می‎آید كه درخواست‎های خود را به همراه رزومه و مدارك مربوطه ح... ادامه مطلب