شرح وظایف معاونت

 • توسعه موسسات و شرکتهای حمل و نقل هوایی به منظور تامین نیازمندیهای حمل و نقل هوایی مسافر، بار و محمولات پستی (به منظور ارایه غیر انحصاری خدمات هوایی مورد نیاز کشور).
 • اعمال سیاست های کلان هوانوردی کشوری و حمل و نقل هوایی و كمك به تدوین و نظارت بر اجرای آنها در زمینه استاندارد پرواز.
 • سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌های‌ فنی‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی‌ کشور.
 • ‎‎‎سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ در زمینه‌ آموزش‌ و تربیت‌ پرسنل‌ متخصص‌ هواپیمایی‌ برای‌ کلیه‌ موسسات‌ هواپیمایی‌.
 • ارایه برنامه مدیریت تغییرات.
 • مشاركت در نشستهای آموزشی و همایش های علمی و اجلاس های مرتبط.
 • مشاركت در به روز نمودن مقررات مرتبط شامل بررسی مقررات هواپیمایی بین‌المللی و منطقه ایی و بقیه كشورها
 • بررسی و ارایه پیشنهادات لازم در خصوص اختلاف عملكرد مقررات جاری با ضمایم پیمان شیكاگو.
 • انجام اقدامات لازم جهت تدوین و ارائه آمار و اطلاعات مربوط به مراجع ذیصلاح
 • انجام اقدمات لازم جهت نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک لازم
 • صدور، تعلیق و ابطال گواهینامه اختیارات كارشناسان استاندارد پرواز.
 • ارائه پیشنهاد برنامه آموزشی و همكاری جهت برگزاری كلاسهای آموزشی كاركنان معاونت با دفتر تخصصی ذیربط.
 • همکاری با ممیزین و بازرسین خارجی با هماهنگی ریاست سازمان.
 • هماهنگی اعزام به ماموریتهای خارجی همكاران معاونت ایمنی پرواز با هماهنگی سایر واحدهای ذیربط.
 • نظارت بر اجرای برنامه ایمنی كشور در كلیه بخشهای صنعت.