شماره: 8102
1400/10/23
گسترش همکاری های حمل و نقل هوایی ایران و سوریه/ پروازهای بین دو کشور افزایش می یابد
گسترش همکاری های حمل و نقل هوایی ایران و سوریه/ پروازهای بین دو کشور افزایش می یابد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به دنبال سفر هیأت اقتصادی ایران به ریاست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به کشور سوریه، توسعه همکاری ها در بخش حمل و نقل هوایی و دریایی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

میراکبر رضوی اظهارداشت: در نشست های تخصصی بین دو کشور، کاپیتان محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران و علی اکبر صفایی رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس سازمان بنادر کشور سوریه دیدار و گفت و گو کردند.
وی افزود: براساس مذاکرات صورت گرفته، افزایش سطح همکاری های حمل و نقل هوایی بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد، انجام پروازها از تهران و سایر شهرهای ایران به کشور سوریه افزایش یابد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: طرفین همچنین در خصوص همکاری در بخش حمل و نقل بار هوایی، خدمات فنی، عملیاتی، فرودگاهی و آموزشی مذاکره کردند.
به گفته رضوی، در آینده نزدیک توافقنامه همکاری های جدید در بخش حمل و نقل هوایی بین دو کشور، در شهر تهران انجام خواهد شد.

حق انتشار محفوظ است ©